Spreekbuis Josť van der Wiel

Spreekbuis Josť van der Wiel

Als je het op Google intikt krijg je 6,5 miljard hits. De meeste van deze hits gaan over voorspellingen van rampspoed die ons het komend jaar staan te wachten. Zo wordt voorspeld dat de Europese Unie uit elkaar zal vallen en dat de Eurocrisis zal uitmonden in de val van de Euro. Er zal een grote oorlog uitbreken in het Midden-Oosten n.a.v. de situatie in en rondom Iran. Er zal voedselschaarste ontstaan en als dit allemaal nog niet erg genoeg is, zal zelfs, volgens de Mayakalender, de wereld ophouden te bestaan op 21-12-2012. De meeste voorspellingen die op internet te vinden zijn kunnen met een korreltje zout genomen worden, maar van al de bovengenoemde zaken zijn er een paar waarvan we weten dat we er absoluut niet omheen kunnen. Dit betreft de zaken die te maken hebben met de Eurocrisis en het feit dat Nederland nu officieel in een recessie zit. We moeten er werkelijk alles aan doen in Europa om te zorgen dat we de crises proberen in te dammen.
De maatschappelijke ontwikkelingen zijn onderhevig aan golfbewegingen. In tijden van ‘voorspoed en overvloed‘ wordt er door de overheid relatief goed voor ons gezorgd. In tijden van crisis en bezuinigingen is er minder geld beschikbaar en moeten de beschikbare middelen efficiënter worden verdeeld. Hierdoor zijn mensen meer aangewezen op de eigen vindingrijkheid en inspanningen om hierin te kunnen voorzien. Het wordt belangrijk dat we oog hebben voor onze medemens en dat we (weer leren) omzien naar elkaar; wat kunt u betekenen voor andere mensen en wat kunnen andere mensen betekenen voor u?
Dit gaat straks ook een belangrijke rol spelen in de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Onze gemeente moet dit nieuwe jaar een duidelijke visie en een duidelijk beleid ontwikkelen over de aanbesteding binnen de WMO. Een enorme en complexe klus. Wat het CDA betreft is de uitvoering van de WMO een goede balans tussen wat de burger zelf, eventueel samen met mensen uit zijn omgeving kan oplossen en datgene waar de burger ècht hulp nodig bij heeft van de gemeente. Deze hulp is aangepast op de individuele situatie, maatwerk dus. Spilfunctie hierin is de ambtenaar van de gemeente die het gesprek aangaat met de burger die een hulpvraag heeft. Deze ambtenaar moet heel wat in zijn mars hebben, dat is wel duidelijk. Immers wanneer kun je het de burger wèl zelf op laten lossen en wanneer moet de gemeente voor een oplossing zorgen? Duidelijk is dat de WMO niet iets is van de gemeente alleen, maar van gemeente en burgers samen.
Omzien naar elkaar is een van de speerpunten van CDA Achtkarspelen en tevens één van onze goede voornemens voor 2012. We hebben net kerst gevierd, de geboorte van onze Here Jezus Christus. We mogen aan Hem een voorbeeld nemen met betrekking tot de manier waarop we daar invulling aan kunnen geven.
 

Plaats een reactie


(wordt niet getoond op de website)
(antwoord in cijfers)

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra