Spreekbuis "Krimp" van schaamte naar begeerde status

Spreekbuis  "Krimp" van schaamte naar begeerde status

In Noordoost-Friesland wordt tot 2040 een daling van het aantal huishoudens verwacht met 5,43 procent. Om voor de krimpstatus in aanmerking te komen is een daling nodig van 2,5 %. Alleen de verwachte groei van Tytsjerksteradiel is een hobbeltje op de weg richting krimpstatus. Voor een gebied met de krimpstatus gaan de potjes met geld open om extra te investeren in voorzieningen rondom zorg, onderwijs en woningbouw. Natuurlijk is het fijn om te constateren dat het geld deze kant op stroomt, maar wat kunnen we er zelf aan doen?

Mooi wonen werken en leven in Achtkarspelen, dat is voor het CDA belangrijk. ‘Wenje en Wille’ is een belangrijke drijfveer bij het zich vestigen in een gemeente. Doet de gemeente voldoende om aantrekkelijk te zijn voor bestaande en nieuwe bewoners?

Ondanks alle verkiezingsretoriek is Achtkarspelen hard op weg om steeds minder aantrekkelijk te worden als woongemeente:
• Op de ranglijst van gemeenten met een aantrekkelijk belastingklimaat is Achtkarspelen geduikeld van de 186ste plek naar plek 283 (bron: Coelo-onderzoek 2015).
• De totale belastingen stegen met 7,55%. De verkiezingsbelofte om de OZB slechts met 1% te laten stijgen werd gefinancierd door een extreme stijging van de afvalstoffenheffing (11,17%) en de rioolheffing (12,37%).
• Een forse bezuiniging op het ‘groen’ maakt het er allemaal niet fraaier op. Potentieel nieuwe inwoners van Achtkarspelen zullen hun keus wellicht her overwegen.
Wat gebeurt er met de huizenprijzen van de huidige inwoners. Willen mensen zich straks nog wel vestigen in krimpgebieden? Zijn de huizen straks nog wel verkoopbaar voor een goede prijs.

Calimero

Achtkarspelen is de gemeente met de meeste natuur van het Friese vasteland. Laat ons niet meeslepen in Calimero-achtige scenario’s waarin we het handje ophouden, omdat we zo zielig zijn. Maar onthul de schoonheid van de regio voor wonen, werken en recreëren.
Sla de handen in elkaar en ga ‘dwaande’ om krimp tegen te gaan door uit te gaan van de kracht van de regio. Daarbij is ook de politieke moed voor nodig om te blijven investeren in ‘Wurkje en Wille’ en een mooie leefomgeving.
Maak gebruik van de kansen die een betere ontsluiting via De Haak en straks De Scheiding biedt. Investeer in glasvezel voor een uitstekende virtuele bereikbaarheid. We zijn het aan onze huidige en toekomstige inwoners en ondernemers verplicht om alles op alles te zetten voor een leefbare gemeente met ‘Wille en Wurk’! 

Meidert Talma, Raadslid 

Artikel De Feanster 6 Mei

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra