Spreekbuis Willekeurig of betrouwbare overheid?

Spreekbuis Willekeurig of betrouwbare overheid?

De scherpe lezers kunnen het weten de college partijen zitten niet op een lijn.

De raadsleden van met name de grootste partij FNP zorgden de laatste raadsvergadering nogal voor wat commotie bij hun coalitiegenoten. Voor de inhoud verwijzen we u graag naar de website www.raad-achtkarspelen.nl.  Intussen is er de afgelopen maanden een aantal opvallende zaken aan de orde geweest.

En niemand binnen de college partijen (FNP, PvdA en GBA) maakt zich zorgen. Nou ja ......niemand de wethouder financiën wel, want die mag de eindjes aan elkaar knopen en das best lastig.  Hoewel..de gemeentelijk belastingen gaan per 1 jan dit jaar met 7.5% omhoog.

Groenonderhoud
Een plan van de GBA-wethouder om te bezuinigen op groenonderhoud werd onder andere niet gesteund door coalitiegenoot de FNP. Hierdoor haalde dit plan het niet en kan de voorgenomen bezuiniging dus niet worden waargemaakt…

Verlichting
Ruim 900 lantaarnpalen gingen uit, niet de beste oplossing bleek al snel. Veel inwoners wisten ons dan ook te vinden om hun zorgen te uiten over het toenemende gevoel van onveiligheid. We hebben er steeds op aangedrongen dat er nadrukkelijk gekeken moet worden naar andere manieren om op verlichting te bezuinigen. Neem bijvoorbeeld dynamische verlichting, deze gaat net als thuis aan wanneer je in de buurt bent. Het CDA stelde vragen en een aantal dagen nadat de krant had bericht over de zorgen van het CDA gingen de lichten weer aan. Mooi voor onze inwoners maar wel een fiks gat in de begroting. Krijgen bovendien de dorpsbelangen die de led-verlichting voor fietspaden vooruit betaalden op aanraden van GBA en FNP ook hun geld terug nu de bezuiniging niet wordt gehaald?

Armoedebeleid
De coalitie zet zwaar in op armoedebestrijding. Terecht vindt ook het CDA. Als gemeenschap hebben we een verantwoordelijkheid voor onze medeburgers. In de voorgenomen plannen van de wethouder zou iedereen in Achtkarspelen tot maar liefst 130% van het dit minimum in aanmerking komen voor extra zorg vanuit de gemeente. Het CDA gaat voor maximaal 110%. Wij zijn van mening dat de prikkel om te blijven werken moet blijven bestaan. Bovendien is het CDA van mening dat er vooral geïnvesteerd moet worden in het voorkomen van en door voorlichting, stimulering van werkgelegenheid en scholing.

Lichtpuntjes
U mag er vanuit gaan dat het CDA koersvast blijft. Niet de wind bepaald de koers maar de stand van de zeilen. Zo zagen we het en zo zien we dat. De onduidelijke koers van dit college biedt onze fractie voldoende mogelijkheden om een duidelijk CDA geluid te laten horen. Van vrijblijvend naar betrokken, van grenzen naar ruimte.

Romke van der Wal, Raadslid

Plaats een reactie


(wordt niet getoond op de website)
(antwoord in cijfers)

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra