Stichting Leergeld voor kinderen tussen 4 en 18 jaar

Stichting Leergeld voor kinderen tussen 4 en 18 jaar

Het CDA Achtkarpselen heeft gisteravond ingestemd met de een gewijzigde verordening Maatschappelijke Participatieregeling. 

Hiermee willen wij sociale uitsluiting voorkomen voor kinderen tussen 4 en 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen. 

Wij verwachten dat door de aanpak van Stichting Leergeld de kwetsbare groep kinderen van 4 tot
18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen beter in staat zullen worden gesteld om daadwerkelijk
mee te kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten op het gebied van onderwijs,
sport, cultuur en welzijn. Door het verstrekken van de vergoedingen in natura in plaats van een
financiële tegemoetkoming aan de ouder(s) of de verzorgers wordt bovendien maximaal geborgd
dat de gehele verstrekking ten goede komt aan het kind.

Gemeenteraad 23-1-2014

Infopagina Gemeente Achtkarspelen

Stichting Leergeld

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Nico BosAuke Attema