Uit de raad 12 februari 2015

Uit de raad 12 februari 2015

Iedere raadsvergadering is anders. De raadsvergadering van 12 februari had veel bijzonderheden:

  • Het CDA mocht via mij als gastvrouw een tiental gasten (het maximum) ontvangen voorafgaand aan de raad. Helaas moesten er ook nog mensen worden teleurgesteld.
  • Het CDA maakte gebruik van het vragenhalfuurtje voorafgaand aan de raad. 
  • Het CDA diende een initiatiefvoorstel in. Mede door het enthousiasme van Jouke werd dit unaniem overgenomen.

Een van de zaken waar ik als beginnend politica tegenaan loop is de ongelooflijke stroperigheid van de gemeente. Waarom moet alles zo lang duren? Hoe kan het dat dossiers liggen, die al in 2013 zijn opgestart?

Er zullen vast goede redenen voor te vinden zijn. Op het gemeentehuis wordt hard gewerkt, maar toch…
Afspraak = afspraak ???

November 2014: een beladen raadsvergadering vanwege het dug-out drama. Duidelijkheid over verantwoordelijkheden van o.a. sportaccommodaties bleek gewenst. De wethouder was van plan dit in maart/april 2015 het accommodatiebeleid op de agenda te zetten. Voor het CDA duurde dit te lang. Bovendien zette het CDA, gezien eerdere beleidsplannen vraagtekens bij de te verwachten inhoud. Verenigingen, burgers hebben recht op duidelijkheid. Vandaar dat een aantal op te nemen punten werd meegenomen in een motie waarin werd gevraagd voor 1 maart  2015 aan de raad het accommodatiebeleid aan te bieden. Een motie die door de wethouder GRAAG werd overgenomen en door de raad UNANIEM werd overgenomen.

De wethouder maakte zich in dit vragenhalfuurtje er van af door te zeggen dat het beleidsplan voor 1 maart bij het college lag… en dus niet bij de raad!

Als fractie hebben we ons voorgenomen strak toe te zien op toezeggingen en afspraken.

Lydeke Zandbergen, fractievoorzitter

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra