Uit de raad 14 december : Gast van de raad

Uit de raad 14 december : Gast van de raad

Een aantal keer per jaar hebben we “Gast van de Raad”. In de krant wordt door één van de raadsleden een oproep gedaan een raadsvergadering bij te wonen, waarbij een speciale ontvangst wordt geregeld en in een aparte bijeenkomst een toelichting wordt gegeven op de raadsvergadering en vragen over het functioneren van de Raad en de agenda beantwoord.

Deze keer was CDA-fractielid Meindert Talma gastheer. Als wethouder was Harjan Bruining present en ondergetekende verving de burgemeester als waarnemend voorzitter van de Raad.  Kortom het was bijna een CDA-onderonsje. Bijna, want niet alle aangemelde en uitgenodigde gasten zijn lid van het CDA en dat is ook niet nodig.

De laatste vergadering begon zoals gebruikelijk in december al in de middag. Een aantal punten kon bij hamerslag worden afgewerkt. Heel blij waren we met zes stemverklaringen van alle fracties waarin zij aangaven blij te zijn het bestemmingsplan voor het loonbedrijf aan het Hoendiep NZ in Stroobos te kunnen vaststellen. Een aanvraag, die haar start kent in 2011!

Wat langer tijd hadden de agendapunten rond het sociale domein nodig. Zowel de Welzijnsopdracht 2018-2020 als ook de herziening subsidies Sociaal Cultureel Werk vroegen de nodige aandacht. Complimenten voor Jacob Zwaagstra, die zowel in de Raad als richting de wethouder ‘aan het stuur’ stond. Als CDA willen investeren in het welzijn van onze inwoners en ook in het Sociaal Cultureel Werk. Wat we als CDA niet willen het afgeven van een ‘blanco cheque”. Van het college willen de goed onderbouwde plannen op basis van een gedegen evaluatie. Iets wat bij deze voorstellen ontbrak.

Dat ik als waarnemend voorzitter tijdens de Raad de ambtsketen kreeg omgehangen was een verrassing!


Mede namens de fractieleden wens ik u “folle lok en seine” of “een gezegend nieuwjaar”.

Lydeke Zandbergen-Beishuizen

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra