Uit de raad 5 maart 2015

Uit de raad 5 maart 2015

Twee weken voor de raadsvergadering hebben we een fractievergadering. Daar bespreken we onder andere de agenda van de raad en we bekijken of we over bepaalde punten nog meer ‘technische’ informatie willen hebben. Deze informatie komt ter sprake op de zogenaamde informatiecarrousel. Er stonden niet veel punten op de agenda en dus verwachtten we afgelopen donderdag op tijd naar huis te kunnen.

Maar het ging anders. Opvallend in de eerste plaats was de grote hoeveelheid moties en amendementen, die donderdag over de raadsleden werd uitgestort. U kunt zich voorstellen dat dit voor de fractieleden nog heel wat overleg via mail en telefoon oplevert. Kortom, tijdens de provinciale campagnedag van 5 maart, werd er door de fractieleden hard gewerkt om ’s avonds goed voorbereid voor de dag te komen.

Opvallend was de motie van de PvdA over de openbare verlichting op het West in Buitenpost. Bijna letterlijk de vragen, die het CDA naar aanleiding van bewoners had gesteld ruim een jaar geleden. Mooi dat de motie met steun van CU en CDA het nu haalde! Belangrijk voor de veiligheid van wandelaars en fietsers.

Om toch op termijn de nodige bezuinigingen te halen had CDA-raadslid Romke van der Wal een motie over nieuwe verlichtingstechnieken. Deze motie werd samengevoegd met een VVD-GBA motie en ook door de gehele raad overgenomen.

Op initiatief van de FNP was er een motie vreemd aan de orde van de dag waarin we onze solidariteit betonen aan de Groningers, die te kampen hebben met de gevolgen van de aardgaswinning. De motie werd door de gehele raad gedeeld. Op initiatief van ons CDA-raadslid Jouke Spoelstra werd deze motie aangevuld met de CDA-motie waarin de solidariteit ook word omgezet in een concrete actie, namelijk het doen van een risicoanalyse voor de gemeente Achtkarspelen naar de gevolgen van de aardgaswinning. Ook deze motie werd door de hele raad overgenomen.

Als raad hebben we nu de verantwoordelijkheid te controleren of de moties daadwerkelijk worden uitgevoerd. Zoals ik eerder schreef liggen daar de nodige zorgen. Zo lag het accommodatiebeleid – zoals we ook hadden voorzien - niet voor 1 maart bij de raad….

Lydeke Zandbergen, fractievoorzitter

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Nico BosAuke Attema