Uitnodiging bezoek Fier Fryslân door CDA-V

Uitnodiging bezoek Fier Fryslân door CDA-V

U wordt van harte uitgenodigd voor de voorlichtings bijeenkomst bij Fier Fryslân op 11 februari a.s.

Fier Fryslân is een expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Zij wil geweld in relaties helpen voorkomen en stoppen

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Nico BosAuke Attema