Uitslag verkiezingen

Uitslag verkiezingen

Wij willen kiezers die op ons gestemd hebben hartelijk bedanken voor hun steun en vertrouwen. Ook bedanken wij hierbij de vele vrijwilligers, onze bestuurders en ons campagneteam.

Helaas hebben wij als CDA Achtkarspelen gisteren een zetel verloren.

De gemeenteraad van Achtkarspelen telt 21 zetels. De voorlopige zetelverdeling is als volgt:

CDA 5 zetels (was 6 zetels)
PvdA 3 zetels (was 3 zetels)
FNP 6 zetels (was 5 zetels)
ChristenUnie 3 zetels (was 3 zetels)
GBA 3 zetels (was 3 zetels)
VVD 1 zetel (was 1 zetel)
De definitieve uitslagen worden vrijdag 21 maart bekend gemaakt op de site van de gemeente

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra