Verslag raadsvergadering 8 april

Verslag raadsvergadering 8 april

Ontwikkeling recreatie en toerisme

Er is in de raadsvergadering een besluit genomen in het kader van economie, recreatie en toerisme. Er was een verzoek tot kleinschalig gebruik voor horeca van een monumentale woonboerderij in Bouwekleaster. De nieuwe bewoners willen mensen gelegenheid bieden in hun boerderij te dineren. De raad besloot unaniem en stemde daarmee in met de plannen. Boerderijen in de gemeente Achtkarspelen zouden met dit besluit, onder bepaalde voorwaarden, ingezet kunnen worden voor andere dan agrarische doeleinden. ‘Ook wij stemmen van harte in met dergelijk initiatieven, het CDA heeft recreatie en toerisme hoog in het vaandel’, aldus Tsjikke Krol-Buma.

Realisatie survivalterrein Kootstertille

Stichting Survival Kootstertille zal definitief verhuizen naar de nieuwe locatie aan de Alde Dyk te Kootstertille. In de raad zijn de plannen van de SSK nu goedgekeurd. Er volgt nu nog een periode van tien weken waarin tijdens de eerste vier weken inspraak mogelijk is door de burgers. “We rekenen erop dat deze zomer er al begonnen kan worden met het inrichten van het nieuwe terrein,” aldus Marten Claus, “ woordvoeder sport, en dat in het voorjaar volgende jaar de verhuizing definitief zal zijn.”
 

Plaats een reactie


(wordt niet getoond op de website)
(antwoord in cijfers)

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra