Wat een raadsvergadering...

Wat een raadsvergadering...

Caparis is een veelbesproken onderwerp. Vooral omdat het ons raadsleden niet bepaald inzichtelijk wordt gemaakt hoe de bedrijfsvoering nu precies gaat. We weten wel dat het bedrijf verlies leidt, en behoorlijk ook! En er is weinig vertrouwen dat het de komende tijd echt beter zal gaan. We kunnen als raad ook niet echt veel...er is een gemeenschappelijk regeling (GR) waar ons college aandeelhouder van is en waar afspraken zijn gemaakt. Als we ons college met een amendement naar de GR hadden gestuurd, had dit weinig uitgehaald, ja een gat in de gemeentebegroting en dan kon de discussie weer opnieuw beginnen....

Er is wel een motie ingediend, als signaal dat we er genoeg van hebben. De wethouder doet ondertussen zijn best...èn we krijgen als raad beschikking over dezelfde stukken die de wethouder ook krijgt. Dit is nog niet eerder voorgekomen en zo hopen we op steeds meer inzichtelijkheid over hoe het nou zit met Caparis.

Plaats een reactie


(wordt niet getoond op de website)
(antwoord in cijfers)

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra