"Weer naar school"

weer naar school ”

Rondom hangen weer de spandoeken, de verkeersdeelnemers worden er weer op attent gemaakt dat er rekening gehouden moet worden met de schoolkinderen.
De kleintjes, soms nog met zijwieltjes, naast heit of mem, voor het eerst naar de basisschool. De brugklassers voor het eerst naar de ‘grote’ school, vaak in een grote groep al vroeg op pad. De al wat ouderen hard doortrappend om toch maar niet te laat te komen. En zo komt alles weer wat op gang en is er weer regelmaat in menig huishouden.
Ook de sportverenigingen zijn weer los. Landelijk nieuw’ s was de droomstart van topklasser Harkemase Boys.
En na het ‘zomerreces’’ begint ook voor ons als gemeenteraad weer de vergadercyclus.
Donderdag as. staat bij punt 6 de APV op de agenda. Jáááren geleden was dat de Algemene Politie Verordening maar dat is nu de Algemene Plaatselijke Verordening van onze gemeente Achtkarspelen.
In deze verordening staan allerlei ‘gedragsregels’ in omschreven waar wij als burgers ons aan hebben te houden. Zo gaat het om de openbare orde, overlast en baldadigheid, geluidhinder, bescherming van het milieu, parkeren, venten, collecteren en vuurtje stoken.
Nu wordt ieder geacht de wet te kennen, maar de praktijk wijst uit dat we niet eerder dit nalezen dan wanneer we ermee in aanraking komen.
Maar, laten we wel wezen, er zijn heel veel zaken die íngeburgerd’ zijn en welke als ‘normaal’ worden beschouwd. En wanneer we rekening houden met de medemens, onze naaste accepteren en respecteren dan komen we al een heel eind. Vaak is het een kwestie van fatsoen…….
Als volksvertegenwoordigers stellen we in de gemeenteraad op een democratische wijze de
APV vast. En daarmee dient ook iedereen zich neer te leggen bij deze spelregels voor de samenleving.
Het is goed dat regelmatig de APV ter discussie komt en wordt bijgesteld.
Zo worden meerdere overbodige regels geschrapt. Andere beter, in begrijpelijker taal, omschreven.
Met de buurtgemeenten is ook overleg geweest en het is wel zo duidelijk dat overal vergelijkbare spelregels gelden.
Ook zijn er enkele bepalingen toegevoegd. In het nieuw’ s was al het opruimen van de hinder veroorzakende paardenpoep.
Toegevoegd is ook het verbod op ordeverstoring, hinderlijk gedrag op openbare weg en sportterreinen. Vermommingen om herkenning te voorkomen bij verstoring van de openbare orde zijn eveneens verboden. Ze zijn opgenomen om oa. beter in te kunnen grijpen bij risicowedstrijden. “Raddraaiers” verstieren het voor een heel grote groep en door hier preventief, hard, op te kunnen treden gaat een afschrikkende werking vanuit. Laten we hopen dat het nooit nodig zal zijn. Het bezoeken van een voetbalwedstrijd moet een feest zijn, en veilig voor jong en oud. Ook is er nu de mogelijkheid om overlast door hangjeugd tegen te gaan door het aanbrengen van mosquito’s.
Zo hebben wij in de gemeenteraad wel degelijk de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op onze leefomgeving. Of de politie nu landelijk, regionaal dan wel lokaal wordt aangestuurd. Als het erop aankomt dan maken wij als samenleving metelkaar de spelregels.
Met Uw klachten en ergernissen kunt U bij de lokale volksvertegenwoordigers terecht.
Wij zijn er voor U !

 

 

Plaats een reactie


(wordt niet getoond op de website)
(antwoord in cijfers)

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra