Wethouders nieuw college Achtkarspelen benoemd

De benoeming is het resultaat van de coalitieonderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart. Het coalitieprogramma is op 23 maart gepresenteerd aan de gemeenteraad. Dinsdagavond is het programma besproken met de gemeenteraad. De speerpunten uit het coalitieakkoord worden uiteindelijk vertaald in een collegeprogramma met concrete en meetbare doelstellingen.
Door het nieuwe college zal een besluit worden genomen over de portefeuilleverdeling.

In overleg met het presidium is door BING (Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten) een persoonsgerichte integriteittoets (screening) verricht bij de drie kandidaat wethouders. Dinsdagavond zijn de resultaten van het integriteitonderzoek besproken met de gemeenteraad. De screening is niet gericht op deskundigheid maar op integriteit en integriteitrisico’s. De uitslagen van het onderzoek vormen geen belemmering om de wethouders te benoemen.

De benoeming vond plaats door middel van een schriftelijke, anonieme stemming.
Wethouder                    Voor      Tegen
Jan Lammers              18             3
Marten van der Veen   17             4
Klaas Antuma              20             1
 

Plaats een reactie


(wordt niet getoond op de website)
(antwoord in cijfers)

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra