WMO wordt maatwerk/aanbesteding peuterspeelzaalwerk

WMO wordt maatwerk/aanbesteding peuterspeelzaalwerk

Vorige week woensdag  heeft de WMO-raad in Kolkzicht te Surhuisterveen een avond  over de toekomst van dagbesteding, begeleiding en persoons gebonden budget (pgb’s) georganiseerd. Zoals bekend wordt ook deze zorg met ingang van 2015  voor een groot deel bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ondergebracht. Deze wet wordt uitgevoerd door de gemeente. Duidelijk is inmiddels  dat het Kabinet niet alle huidige voorzieningen in stand houdt en op het budget gaat bezuinigen.  Zo wordt er op de huishoudelijke hulp 75%  bezuinigd. De gemeente kan dan alleen in de ernstige gevallen nog ondersteuning verlenen. Daarnaast krijgt de gemeente geen budget voor lichte dagbesteding en/of begeleiding .  Ook de pgb’s zijn geen vanzelfsprekende voorzieningen meer of het recht op andere voorzieningen.  Want straks wordt per individu  bekeken wat in iemands  situatie de beste oplossing van een knelpunt of probleem is. Dit wordt ook wel maatwerk genoemd. Dus als twee personen eenzelfde probleem hebben kan voor twee verschillende oplossingen worden gekozen afhankelijk van de omstandigheden en situatie van de degene die om ondersteuning vraagt. 
Verder is er deze avond nog aandacht gevraagd om niet te gaan bezuinigingen op de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers. Een zeer  belangrijke groep die veel werk verricht en veel kosten voor de overheid bespaart. Het CDA zal zich hier voor blijven inzetten.  Ook is benadrukt om niet te licht om te gaan met mensen met een lichte  beperking. Als geen enkele ondersteuning wordt gegeven zijn zij  gauw overbelast met als gevolg dat juist nog meer professionele hulp noodzakelijk is. 
Kortom duidelijk is dat met het veranderingsproces waakzaamheid is geboden om mensen niet tussen wal en schip te laten vallen. Het CDA adviseert cliënten en begeleiders dan ook om de veranderingen goed in de gaten te houden, en of aan de bel te trekken indien nodig.


Peuterspeelzaalwerk
In de loop van dit jaar gaat het peuterspeelzaalwerk in de gemeente Achtkarspelen anders georganiseerd worden. Er vindt een aanbesteding plaats om het peuterspeelzaalwerk onder de wet kinderopvang te brengen. Hierdoor krijgen meerdere aanbieders de kans het psz-werk aan te bieden. In mei 2013 gaat de gemeenteraad bepalen aan welke aanbestedingseisen dit moet gaan voldoen. Naast behoud van kwaliteit en het aantal voorzieningen is het belangrijk dat al het uitvoerend personeel overgenomen wordt door de eventuele nieuwe aanbieder. Van ontslag van peuterleidsters mag geen sprake zijn.

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra