Zorg in het groen

Zorg in het groen

CDA op werkbezoek op de Fries/Groningse grens

Vroeger was het heel gebruikelijk dat iemand met een beperking werk vond bij een boer of een
tuinder. Veel jongeren komen nu thuis te zitten of lopen vast in werk. Sommige boeren en kwekers
worden zorgondernemer en vangen mensen op als (toekomstige) volwaardige werknemers.

In Opende, nét in het Westerkwartier, runt Teije Jacobi met zijn mensen de “Hof van Arcadia”, en
CDA-raadsleden uit Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen en Grootegast vergezelden CDA kamerlid Harry
van der Molen op een werkbezoek. Het lusthof (zeggen wij Jacobi na) is een grote werktuin waarin
de deelnemers alle facetten van het hoveniersvak leren: maaien, snoeien, planten en oogsten, maar
ook straten en houtbewerken. Ongeveer veertig cursisten doen opleidingen als aankomend hovenier,
en “zelfs mensen met een verstandelijke beperking blijken tientallen Latijnse plantennamen te
kunnen leren”, zegt de opleider, die zelf uit het onderwijs komt, maar hier veel meer voldoening
heeft.

Ze komen uit de wijde omgeving in busjes naar hun werk in Opende, of worden uitgezonden
bijvoorbeeld naar Leeuwarden, waar Van der Molen tot voor kort wethouder was. “Soms heb je de
overheid nodig, soms de markt, maar altijd mensen zoals Jacobi”, zegt hij als afscheid. “hier wordt
praktisch bezig zijn gecombineerd met menselijke maat-zorg”.

De mensen komen op Arcadië via een PGB of via zorginstellingen en gemeenten. Er zijn plannen in de maak om een paar huizen te bouwen voor begeleid wonen, zodat de overgang naar het zelfstandig wonen vergemakkelijkt wordt.

Tijdens het werkbezoek worden de raadsleden en het kamerlid geconfronteerd met regelgeving die
tegenwerkt in plaats van te ondersteunen. Bestemmingen van het eigen terrein maken bouwen
moeilijk, de leerplicht “dwingt” jonge deelnemers die erg gebaat zouden zijn bij een hovenierscarrière onder sterke begeleiding, om weer naar school te moeten waar ze het slecht doen en het
slecht hebben. Jacobi verzucht: “een jongen die niet uit zijn bed komt, haal ik thuis op, en dat zie ik
een school nog niet doen!” Even later maken we kennis met een boomlange 14 jarige die dat uit
eigen ervaring bevestigt. We discussiëren er over of dit soort ondernemingen WSW organisaties kan
vervangen. Het l ijkt er wel op, en met die gedachte in het achterhoofd gaan we weer naar huis.

Henk Siegers

Hof van Arcadia
Foto (Ida Douma); van rechts naar links: Meindert Talma (Achtkarspelen), Harry van der Molen
(Tweede Kamer), Teije Jacobi (Hof van Arcadia), Brant Knossen (Tytsjerksteradiel), Siebrand Douma
(Grootegast) en Henk Siegers (Tytsjerksteradiel)

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra