Geslaagde landbouwdag CDA Fryslan met Jaco Geurts
29 november 2016 13:19 uur

Geslaagde landbouwdag CDA Fryslan met Jaco Geurts

 
Jaco Geurts, CDA woordvoerder voor landbouw, natuur en water in de Tweede Kamer, bracht maandag 28 november een werkbezoek aan Fryslân. Op het gebied van landbouw en natuur is nu veel gaande, zoals de fosfaatproblematiek, derogatie, natuurinclusieve landbouw en bedrijfsovernames. Reden genoeg voor CDA Fryslân om Geurts uit te nodigen voor een werkbezoek.

Lees meer
Betoog begrotingsvergadering 27 oktober 2016
27 oktober 2016 14:46 uur

Betoog begrotingsvergadering 27 oktober 2016

Voorzitter,

Voor ons ligt de begroting van 2017. En om met George W. Bush te spreken: “ It’s clearly a budget. It’s got a lot of numbers in it”.
Voor de niet-Engelstalige: “It is dúdlik in begrutting. Der stean in  soad getallen yn”.

Voorzitter,
Ik kom hierop terug.

Op 7 juli van dit jaar heb ik vanaf deze plaats de CDA-visie op de aangeboden kadernota gegeven. Tot onze vreugde konden we vaststellen, dat een aantal door het CDA als oppositie partij ingebrachte punten (denk bv aan het beschikbaar stellen van een krediet voor de oefenhoeken op de sportvelden) door het college was meegenomen in de kadernota voor 2017. Door plaats te nemen in de nieuwe coalitie kregen we nog meer mogelijkheden om de volgens het CDA voor onze burgers belangrijke zaken te realiseren.

Lees meer
Spreekbuis De Feanster : Even voorstellen
26 oktober 2016 23:53 uur

Spreekbuis De Feanster : Even voorstellen

Door de recente wijzigingen in het politieke speelveld ben ik vanaf 15 september raadslid voor het CDA. Hiervoor was ik onder andere al enkele jaren schaduwfractielid en lid van Plaatselijk Belang in ons mooie dorp Harkema. 

Ondanks de kleine verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB) wordt er in 2017 per huishouding een lastenverlichting gerealiseerd van ongeveer 3,6%. 

Lees meer
CDA Achtkarspelen wil snel besluit provincie inzake Skieding
10 oktober 2016 20:10 uur

CDA Achtkarspelen wil snel besluit provincie inzake Skieding

CDA Achtkarspelen ziet graag dat provincie zo snel mogelijk een besluit neemt over het nieuwe tracé voor de Skieding waarbij doorstroming en veiligheid van het verkeer centraal moeten staan. De besluitvorming over de Skieding staat in december geagendeerd bij de Provinciale Staten. Gedeputeerde Poepjes zal in oktober een besluit nemen over welke richting zij uit wil met de Skieding. Echter er gaan nu stemmen op om besluitvorming uit te stellen.

Lees meer
Fractie CDA Achtkarspelen op locatie in Harkema
6 oktober 2016 20:23 uur

Fractie CDA Achtkarspelen op locatie in Harkema

“Mensen maken hun leefomgeving. Ook als daarvoor eigen regels moeten wijken. CDA Achtkarspelen wil gebruik maken van de denkkracht van onze inwoners, en de bereidheid van velen om inspanningen te leveren voor een betere leefomgeving” zo is te lezen in het verkiezingsprogramma 2014-2018 van Het CDA Achtkarspelen. Reden voor de fractie om haar vergaderingen regelmatig in één van onze dorpen te houden zoals afgelopen week in Harkema.

Lees meer
Pagina 4 van 46

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert Terpstra

Bestuur:

Nico BosAuke AttemaTonnie Talstra