Spreekbuis De Feanster : De Waarheid ?
7 september 2016 21:37 uur

Spreekbuis De Feanster : De Waarheid ?

Verschillende partijen uit Achtkarspelen hebben hun waarheid over de gebeurtenissen in de gemeentepolitiek van de afgelopen weken gedeeld in de media. Vanuit de verschillende partijen kwamen verschillende verhalen. Wat moet je als burger dan geloven?
Als CDA gaan we er van uit, dat iedere partij het beste voorheeft met de burgers, ondernemers, organisaties van Achtkarspelen en niet willens en wetens leugens verkondigd.  “De waarheid” wordt mede gevormd door de emoties die er zijn.

Lees meer
Verantwoording
5 september 2016 08:07 uur

Verantwoording

In de afgelopen maanden is er veel in de media verschenen over de gemeenteraad van Buitenpost. Verschillende verhalen deden de ronde over wat er is gebeurd.

Onderstaand probeer ik een overzicht te geven van de verschillende momenten vanaf de bespreking van de kadernota.

Lees meer
Voortgang coalitievorming in Achtkarspelen
30 juli 2016 12:00 uur

Voortgang coalitievorming in Achtkarspelen

Deze week hebben gesprekken plaatsgevonden tussen informateur Joop Atsma en vertegenwoordigers van alle fracties in de gemeenteraad van Achtkarspelen.

Lees meer
Joop Atsma informateur Achtkarspelen
27 juli 2016 17:43 uur

Joop Atsma informateur Achtkarspelen

Het CDA heeft Joop Atsma bereid gevonden om als informateur voor de coalitie-onderhandelingen in Achtkarspelen op te treden. Afgelopen maandag kreeg het CDA het vertrouwen van de raad om het initiatief te nemen om te komen tot de vorming van een meerderheidscoalitie.

Lees meer
Onrust in de wereld
21 juli 2016 19:49 uur

Onrust in de wereld

Met in mijn achterhoofd de verschrikkelijke gebeurtenissen in Nice en Turkije zet ik me achter de computer. Verschrikkelijk al die onrust in de wereld!


Onrust is er ook in de gemeentelijke politiek. Als u het Friesch Dagblad of de Leeuwarder Courant leest weet u iets van het ‘politieke steekspel’ van de afgelopen periode. Alle wethouders zijn door de raad naar huis gestuurd!

Lees meer
Pagina 5 van 46

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert Terpstra

Bestuur:

Nico BosAuke AttemaTonnie Talstra