Dagelijks bestuur

CDA Achtkarspelen kent een bestuur en een algemene ledenvergadering. De belangrijkste taak van het bestuur is het zorgdragen voor een goede organisatie van de plaatselijke afdeling en het voorbereiden van besluiten die op de ledenvergaderingen genomen worden. Het bestuur bepaalt verder de onderwerpen waarover partijbreed gediscussieerd wordt en de onderwerpen van de ledendebatten. Tot slot is het bestuur verantwoordelijk voor de samenstelling van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen en voert de partijvoorzitter namens het bestuur ook functioneringsgesprekken met de CDA- wethouder(s) en de CDA-gemeenteraadsleden.

Voor inlichtingen kunt u altijd contact opnemen met een van de bestuursleden. En we hopen natuurlijk dat u ook lid wordt van onze partij om mee te helpen met het besturen van de gemeente Achtkarspelen.

Nico Bos

Nico Bos

nico.bos@cdaachtkarspelen.nl

Voorzitter

Lees meer
Auke Attema

Auke Attema

a.attema@cdaachtkarspelen.nl

Penningmeester

Lees meer

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Nico BosAuke Attema