CDAV

Het CDA Vrouwenberaad (CDAV) is een vereniging met meer dan 4000 actieve vrouwelijk CDA-leden, georganiseerd op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau. Het beraad wil vrouwen politiek bewuster maken en hun participatie op bestuurlijk en politiek niveau bevorderen. Voor meer informatie verwijzen wij naar www.cda-fryslan.nl of www.cdav.nl

Er worden door de CDA vrouwen van Achtkarspelen met name bijeenkomsten van het CDAV-Fryslân bezocht. (klikken op www.cda-fryslan.nl) .

Interesse gekregen in het CDAV?  Voor data zie de agenda en uitnodigingen. 

CDAV Achtkarspelen

Nieuw initiatief CDA-vrouwennetwerkNoordelijke provincies

Nieuw initiatief CDA-vrouwennetwerkNoordelijke provincies

Begin dit jaar zijn vanuit de provincies Drenthe, Groningen en Fryslân vrouwen bijeengekomen, die samen met de voorzitter van het CDAV, Josine Westerbeek-Huitink, en partijvoorzitter Ruth Peetoom een initiatief zijn gestart om een nieuw noordelijk CDA-vrouwennetwerk op te zetten. Uit elke provincie was daarvoor een jonger en ouder CDA-lid gevraagd. Namens Fryslan mocht ik - als oudere - meespreken. 

Lees meer
Imposant werkbezoek aan Water Instituut Wetsus te Leeuwarden

Imposant werkbezoek aan Water Instituut Wetsus te Leeuwarden

Ruim 50 belangstellenden hebben op 22 november 2016 een bezoek gebracht aan Water Instituut Wetsus te Leeuwarden. Dit bezoek, georganiseerd door het CDAV Fryslân, werd niet alleen door vrouwen bezocht. Ook mannen waren deze keer welkom. Onder hen waren politici en vertegenwoordigers van het Waterschap. 

Lees meer
Verslag bezoek Sunenz op 1 april 2016

Verslag bezoek Sunenz op 1 april 2016

Op 1 april 2016 hebben de CDA vrouwen Fryslan een bezoek gebracht aan Sûnenz te Drachten.

Sûnenz is een organisatie die zich als doel heeft  gesteld om mensen zo lang mogelijk zelfstandig van het leven te laten genieten. Zij ondersteunt niet alleen de medische kant maar zorgt ook voor vertier,  beleving en gezelligheid. De juiste zorg is toegankelijk en  op een plek dichtbij de woonomgeving van de ouderen.

Lees meer
Verslag bijeenkomst voeding met Mulder Agro

Verslag bijeenkomst voeding met Mulder Agro

Levende grond, voedsel gezond. De boer de dokter van de toekomst

Dat was de titel van de bijeenkomst op 12 februari  2016 waar CDAV Fryslân zich liet voorlichten. Ruim 40 vrouwen waren aanwezig, daarnaast enkele heren en politici  waarvan één statenlid , 2 wethouders en drie gemeenteraadsleden.

Lees meer
Uitnodiging bijeenkomst voeding met Mulder Agro

Uitnodiging bijeenkomst voeding met Mulder Agro

Wordt de boer de dokter van de toekomst?

U wordt van harte uitgenodigd voor de voorlichtings bijeenkomst over voeding. Voeding is meer dan een brandstof voor ons lichaam.Wat we eten heeft invloed op onze gezondheid. Het bepaalt ook hoe we ons voelen en denken. Ons voedsel en onze gezondheid zijn onlosmakeleijk verbonden met de bodem.

De heer Theo Mulder van Mulder Agro uit Kollumerzwaag zal ons tijdens deze bijeenkomst vertellen over gezonde voeding en bodemvruchtbaarheid.

Na de inleiding discussie en gelegenheid tot het stellen van vragen.

Datum en tijd:

Vrijdag 12 februari 2016 van 16.00 uur – 18.00 uur
Inloop vanaf 15.30 uur

Plaats:
De Pleats
Schoolstraat  82 te Burgum

Aanmelden voor 5 februari bij Minke van der Goot, telefoon 0511-451835 of per e-mail bij m.vdgoot@knid.nl

Wij hopen velen van u te ontmoeten.

CDA-V  jaarvergadering (ALV)

CDA-V jaarvergadering (ALV)

Wanneer              :    1 April  2016

Tijd                       :    14:00 - 16:00

Waar                    :    Nei Bertilla  in Drachten

Extra onderwerp  :    Voorlichting over vele vormen van zorg.

Marijke Meu en de Friese CDA-vrouwen

Marijke Meu en de Friese CDA-vrouwen

Het CDA Vrouwenberaad bestaat 35 jaar. Een heugelijk feit dat gevierd moet worden. Wij hebben dat gedaan tijdens een bijzondere bijeenkomst in de Waalse kerk in Leeuwarden. Een prachtige locatie die perfect past bij het onderwerp van deze avond, Marijke Meu. Marijke Meu, een krachtige vrouw die veel betekend heeft voor Friesland en de Friese bevolking. Een voorbeeld voor ons allen.

Lees meer
CDA vrouwen bezoeken ‘Het Huis van Stilte’ Nijkleaster in Jorwert

CDA vrouwen bezoeken ‘Het Huis van Stilte’ Nijkleaster in Jorwert

Op de algemene ledenvergadering van het CDA Vrouwenberaad op 8 april 2015 kon voorzitter Sjoerdtje Kok zo’n 25 vrouwen verwelkomen. De vergadering vond dit keer plaats in ‘Nijkleaster’ in Jorwert  gevestigd in de eeuwen oude kerk aldaar. We worden hartelijk ontvangen door dominee Hinne Wagenaar en 3 vrijwilligers die ons voorzien van koffie of thee met kleaster-koeke.


Sjoerdtje Kok,

Voorzitter CDA Vrouwenberaad Fryslân

Lees meer
Uitnodiging bezoek Fier Fryslân door CDA-V

Uitnodiging bezoek Fier Fryslân door CDA-V

U wordt van harte uitgenodigd voor de voorlichtings bijeenkomst bij Fier Fryslân op 11 februari a.s.

Fier Fryslân is een expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Zij wil geweld in relaties helpen voorkomen en stoppen

Lees meer
CDA Vrouwenberaad Achtkarspelen sluit zich aan bij het provinciale CDAV

CDA Vrouwenberaad Achtkarspelen sluit zich aan bij het provinciale CDAV

De overgang van gemeentelijk naar provinciaal CDAV hebben we in gezellige bijeenkomst gevierd.
Tsjikke is voor haar jarenlange inzet bedankt met het aanbieden van een bloemetje. Sjoerdtje werd namens het bestuur van CDA Achtkarspelen bedankt door Lydeke. En Lydeke is veel succes toegewenst in de fractie. We hebben alle vertrouwen in haar en zijn blij met een vrouwelijke fractievoorzitter. 

Lees meer
UITNODIGING  THEMABIJEENKOMST "VERANDERINGEN  IN  DE  ZORG"

UITNODIGING THEMABIJEENKOMST "VERANDERINGEN IN DE ZORG"

Datum en tijd               5 november 2014 van 14.00 - 16.00 uur

Locatie en adres        De Pleats Schoolstraat 82, 9251 ED Burgum

                                      Deelname is gratis

Lees meer

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Nico BosAuke Attema