CDA Vrouwenberaad Achtkarspelen sluit zich aan bij het provinciale CDAV

CDA Vrouwenberaad Achtkarspelen sluit zich aan bij het provinciale CDAV

Na de oprichting van het CDA in 1980 werd in Surhuisterveen het CDA Vrouwenberaad opgericht.  Het doel was en is meer vrouwen bekend maken met de politiek en hen zo mogelijk daaraan  te laten deelnemen. De eerste beginselen werden ons via lessen bijgebracht door afgevaardigden van het  landelijk CDAV. Daarna is verder gegaan met huiskamer bijeenkomsten. Heel wat onderwerpen zijn de revue gepasseerd. Neem bijvoorbeeld de ‘Eenwording in Europa’, ‘Het Milieu’ en ‘Veel voorkomende criminaliteit’. Daarnaast is de gemeentepolitiek altijd aan de orde geweest. Dat was interessant voor de vrouwen. Het bracht hen dichter bij de politiek. Tegelijkertijd was de groep een klankbord voor het zittende raadslid.

De eerste voorzitter was Sjoerdtje Kok, daarna heeft Tsjikke Krol de rol van voorzitter op zich genomen. Veel vrouwen zijn in de afgelopen periode lid geweest. Kandidaat gemeenteraadsleden sloten zich bij de groep aan. Ik noem Hinke Minnema en Martje van de Meer. Met elkaar hebben we vele fijne jaren gehad. De groep is een eenheid geworden.

In de afgelopen jaren zijn we regelmatig bij de activiteiten van het provinciale CDAV geweest. Onder andere de bijeenkomst over ‘Zorg’ in Burgum  maar ook de rondleiding bij de Centrale As en de Haak om Leeuwarden. Dit willen we in de toekomst nog meer gaan doen. Daarnaast is het de bedoeling om de gemeentelijke en provinciale ledenvergaderingen bij te wonen.

Zo is er na 30 jaar een einde gekomen aan het CDAV Achtkarspelen maar tevens een nieuw begin.

Het aansluiten bij het provinciale CDAV met een bredere basis waar ook wij volop mee kunnen doen. Waar we ook vrouwen van andere gemeenten zullen ontmoeten.

Alle activiteiten zullen via de mail verspreid worden. Geïnteresseerde vrouwen kunnen zich bij ons melden.

De overgang van gemeentelijk naar provinciaal CDAV hebben we in gezellige bijeenkomst gevierd.

Tsjikke is voor haar jarenlange inzet bedankt met het aanbieden van een bloemetje. Sjoerdtje werd namens het bestuur van CDA Achtkarspelen bedankt door Lydeke. En Lydeke is veel succes toegewenst in de fractie. We hebben alle vertrouwen in haar en zijn blij met een vrouwelijke fractievoorzitter. 

We mogen terugzien op fijne jaren en zullen ons blijven inzetten voor het CDA Vrouwenberaad en het CDA.


Sjoerdtje Kok

Voorzitter CDAV Fryslân

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra