Imposant werkbezoek aan Water Instituut Wetsus te Leeuwarden

Imposant werkbezoek aan Water Instituut Wetsus te Leeuwarden

Ruim 50 belangstellenden hebben op 22 november 2016 een bezoek gebracht aan Water Instituut Wetsus te Leeuwarden. Dit bezoek, georganiseerd door het CDAV Fryslân, werd niet alleen door vrouwen bezocht. Ook mannen waren deze keer welkom. Onder hen waren politici en vertegenwoordigers van het Waterschap.

Directeur Johannes Boonstra gaf een uitgebreide toelichting op het werk en de betekenis van Wetsus. Dit spitst zich vooral toe op de beschikbaarheid van veilig en schoon drinkwater. Dat ontbreekt in grote delen van de wereld. Het doel is nu om dit op een goedkope en duurzame manier  te produceren.

Wetsus werkt met vele bedrijven en 22 universiteiten wereldwijd samen.  Bedrijven geven opdrachten en onderzoekers op 55 verschillende vakgebieden waaronder 25 wetenschappers zoeken naar een oplossing van het probleem. Een kwart van de bedrijven komt uit het buitenland. De resterende zijn allen Nederlands waarvan 60% uit het Midden en Kleinbedrijf.

Het doel van Wetsus is om de economie te versterken. Daarin scoort zij als instituut landelijk als hoogste. De export in Fryslân groeit evenals de productiviteit, het aantal banen en het aanzien van het noorden.

In Nederland zijn te weinig mensen met een technische opleiding. Om dit te doorbreken is 90 % van de basisscholen in Fryslân door Wetsus bezocht om leerlingen te stimuleren de keuze voor techniek te maken. Watercampus biedt dat onderwijs in doorgaande lijn van VMBO naar HBO en doctorandus.

Een grote opdracht is het ontwikkelen van het scheiden van water bij de bron, grijs water, zwart water en spoelwater. Wanneer dit doorgevoerd kan worden levert dit een grote bijdrage aan de verspilling.

Een ander project, Blue Energie, stroom maken uit zoet en zout water kan in de toekomst een grote bijdrage leveren aan de energie voorziening.

Wetsus wordt voor 25 % gefinancierd door bedrijven, 25 % door universiteiten en 50 % subsidies.

Na deze boeiende uiteenzetting van de heer Boonstra volgde een rondleiding door het prachtige gebouw. Tevens mochten we een blik werpen in de moderne laboratoria, waar studenten uit verschillen de landen werken om te promoveren tot Doctor. 

We mogen spreken van een zeer geslaagd werkbezoek. Allen zijn onder de indruk van het geen hier tot stand is en wordt gebracht. Een bijzonder Instituut waar we als Fryslân zeer trots op mogen zijn.


Sjoerdtje Kok

Voorzitter CDAV

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra