Marijke Meu en de Friese CDA-vrouwen

Marijke Meu en de Friese CDA-vrouwen

Het CDA Vrouwenberaad bestaat 35 jaar. Een heugelijk feit dat gevierd moet worden. Wij hebben dat gedaan tijdens een bijzondere bijeenkomst in de Waalse kerk in Leeuwarden. Een prachtige locatie die perfect past bij het onderwerp van deze avond, Marijke Meu. Marijke Meu, een krachtige vrouw die veel betekend heeft voor Friesland en de Friese bevolking. Een voorbeeld voor ons allen.

Op indringende en humoristische wijze leidt burgemeester Bilker ons door haar lange leven. Een leven dat gekenmerkt werd door tegenslagen en verdriet. Op 23 jarige leeftijd werd ze regentes over Friesland, Groningen en Drenthe nadat haar man was verdronken.  Dit gedurende 20 jaren. Tijden later nam ze het regentschap over van haar schoondochter Anna van Hannover nadat haar echtgenoot, Willem de Vierde, overleden was.

Marijke Meu was zeer godsdienstig en bezocht regelmatig de Jacobijnerkerk. Ze stierf op 9 april 1765 op 77 jarige leeftijd. Haar lichaam werd bijgezet in de grafkelder van de Friesche Nassau,s in de Jacobijnerkerk. Zij was de laatste telg uit het Oranje geslacht. Maria Louise van Hessen - Kessel, de stammoeder van alle Koningshuizen in Europa. Zonder haar had ons Koningshuis nooit bestaan.

De bijeenkomst is door zo’n 60 Friese vrouwen bezocht waaronder  veel vroegere bestuursleden van het CDA Vrouwenberaad. Er zijn veel herinneringen opgehaald en ervaringen uitgewisseld. We hebben geconstateerd dat er al veel is bereikt maar dat we er nog niet zijn. We blijven doorgaan met onze activiteiten om vrouwen te stimuleren tot politieke en bestuurlijke functies.

Tijdens de pauze hebben we kunnen genieten van het orgelspel van Anne Osinga. Hij bespeelde het prachtige orgel dat in 1740 door Anna van Hannover geschonken is.

We mogen terugzien op een fijne bijeenkomst.

Sjoerdtje Kok
Voorzitter CDAV Fryslân         


Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra