Nieuw initiatief CDA-vrouwennetwerkNoordelijke provincies

Nieuw initiatief CDA-vrouwennetwerkNoordelijke provincies

De CDAV zoals, die jarenlang heeft gefunctioneerd is bij gebrek aan belangstelling gestopt. Dit ondanks de grote en inspirerende inzet van Sjoerdtje Kok.

Het nieuwe initiatief wil eeneen netwerk worden van inspirerende (CDA)-vrouwen die elkaar twee keer per jaar ontmoeten, informatie kunnen uitwisselen en elkaar stimuleren.

De eerste activiteit, een informele midsummer-borrel, zal op 15 juni in Drachten plaatsvinden. Volgend op deze borrel zal een symposium op de ochtend van 22 september in Haren plaatsvinden. De aanwezigen tijdens de midsummer-borrel kunnen onderwerpen aandragen voor dit symposium. Met deze bijeenkomsten gaan we onderzoeken waar de energie zit bij de CDA-vrouwen op dit moment en van daaruit gaan we het netwerk vormgeven.

Vanuitzijn Fryslân zijn Marike Postma (Waadhoeke) en ondergetekende de contactpersonen.

Wil/kun je vrijdag 15 juni aanwezig zijn en je nog niet hebben opgegeven graag een mailtje naar marikepostma@hotmail.com.  

Ben je er 15 juni niet en heb je een idee voor 22 september dan een mailtje naar lydekezandbergen@gmail.com

De politiek heeft naast kundige mannen ook capabele vrouwen nodig!

Lydeke Zandbergen-Beishuizen

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Nico BosAuke Attema