Uitnodiging bezoek Fier Fryslân door CDA-V

Uitnodiging bezoek Fier Fryslân door CDA-V

U wordt van harte uitgenodigd voor de voorlichtings bijeenkomst bij Fier Fryslân. Fier Fryslân is een expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Zij wil geweld in relaties helpen voorkomen en stoppen. Zij heeft verschillende vestigingen. De “Veilige Veste” is een opvanglocatie voor meiden en vrouwen die gevlucht zijn  voor geweld. In het “Centrum Kinderhandel Mensenhandel” is plek voor een opvangvoorziening en een Diagnostisch Centrum ten behoeve van slachtoffers van mensen handel.

Mevrouw Anke van Dijke, directeur van Fier Fryslân, zal voor ons een
inleiding houden. Tevens is er gelegenheid om vragen te stellen.

Datum en tijd:
Woensdag 11 februari 2015 van 14.00- 16.00 uur

Plaats:
Fier Fryslân
Holstmeerweg 1
8936AS Leeuwarden

Aanmelden voor 7 februari bij Minke van der Goot, telefoon 0511-451835 of per e-mail bij m.vdgoot@knid.nl

Wij hopen velen van u te ontmoeten.

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra