Uitnodiging bijeenkomst voeding met Mulder Agro

Uitnodiging bijeenkomst voeding met Mulder Agro

Wordt de boer de dokter van de toekomst?

U wordt van harte uitgenodigd voor de voorlichtings bijeenkomst over voeding. Voeding is meer dan een brandstof voor ons lichaam.Wat we eten heeft invloed op onze gezondheid. Het bepaalt ook hoe we ons voelen en denken. Ons voedsel en onze gezondheid zijn onlosmakeleijk verbonden met de bodem.

De heer Theo Mulder van Mulder Agro uit Kollumerzwaag zal ons tijdens deze bijeenkomst vertellen over gezonde voeding en bodemvruchtbaarheid.

Na de inleiding discussie en gelegenheid tot het stellen van vragen.

Datum en tijd:

Vrijdag 12 februari 2016 van 16.00 uur – 18.00 uur
Inloop vanaf 15.30 uur

Plaats:
De Pleats
Schoolstraat  82 te Burgum

Aanmelden voor 5 februari bij Minke van der Goot, telefoon 0511-451835 of per e-mail bij m.vdgoot@knid.nl

Wij hopen velen van u te ontmoeten.

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra