Verslag bezoek Sunenz op 1 april 2016

Verslag bezoek Sunenz op 1 april 2016

Op 1 april 2016 hebben de CDA vrouwen Fryslan een bezoek gebracht aan Sûnenz te Drachten.

Sûnenz een organisatie die zich als doel heeft  gesteld om mensen zo lang mogelijk zelfstandig van het leven te laten genieten. Zij ondersteunt niet alleen de medische kant maar zorgt ook voor vertier,  beleving en gezelligheid. De juiste zorg is toegankelijk en  op een plek dichtbij de woonomgeving van de ouderen.

Een van de initiatief nemers is huisarts  dr. Wim Brunninkhuis, 3 apothekers, Certe, Zuidoost Zorg, GGZ Friesland en het UMCG. Sinds 2012 zijn ook de ouderenbonden, ANBO, PCOB en de KBO betrokken. Daarnaast zijn er nog vele andere  partijen die een bijdrage leveren. Na 1 april mogen hier ook kleine operatieve ingrepen  verricht worden.  Sûnenz een geweldig initiatief gevestigd in een prachtige locatie Neibertilla. Na de algemene ledenvergadering hebben we  dat tijdens de rondleiding met eigen ogen kunnen aanschouwen .

Voorafgaand daaraan hebben we zoals gebruikelijk  de nodige verslagen zoals het jaarverslag en het financiële verslag goed gekeurd. Tevens is er afscheid genomen van onze secretaresse, Minke van der Goot. Zij kreeg alle lof toegezwaaid voor het vele werk dat zij gedurende 9 jaar heeft gedaan. Velen zullen haar kennen van de mails, ruim 300 adressen, die zij met regelmaat stuurde. In Akke Toren hebben we een waardige opvolger gevonden.

Tijdens de rondvraag is de aandacht gevestigd op het stopzetten van de subsidie  aan maatschappelijke organisaties door de provincie. Het meest schrijnend is die van Stichting Present in Drachten. Een organisatie bestaande uit vrijwilligers. Statenlid Fenny Reitsma gaf aan dat  van af nu de aandacht meer gericht is op prestaties en niet op organisaties. Zij adviseerde de organisaties een goed productplan te schrijven.

Een ander punt wat Fenny aansneed was de zorg over het feit dat veel scholen geen zwemonderwijs meer in het pakket hebben. Hoewel subsidiëring  geen taak van de provincie is maar van de gemeenten vroeg zij daar aandacht voor. Wat zal het gevolg hiervan zijn in dit waterrijke Fryslân? Een zorg die gedeeld wordt door de aanwezige vrouwen.
Vanuit de vergadering werd er op aan gedrongen om toch vooral een Ja stem uit te brengen bij het Referendum.

Voor het komende seizoen staan er  weer meerdere activiteiten  op het programma. Zo gaan we op  4 oktober richting Amsterdam met het Rijksmuseum en Micropia. In november brengen we een bezoek aan Wetsus en op 9 februari  2017 zal Sytske Poepjes een lezing verzorgen over Culturele hoofdstad 2018. We hopen daar weer vele vrouwen te ontmoeten.

Sjoerdtje kok  voorzitter
Voorzitter CDAV Fryslân

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra