Verslag bijeenkomst voeding met Mulder Agro

Verslag bijeenkomst voeding met Mulder Agro

Levende grond, voedsel gezond. De boer de dokter van de toekomst

Dat was de titel van de bijeenkomst op 12 februari  2016 waar CDAV Fryslân zich liet voorlichten. Ruim 40 vrouwen waren aanwezig, daarnaast enkele heren en politici  waarvan één statenlid , 2 wethouders en drie gemeenteraadsleden.

Inleider was de heer Theo Mulder, eigenaar van een fourage bedrijf in Kollumerzwaag. De heer Mulder heeft zich jarenlang en wereldwijd georiënteerd op het belang van een gezonde bodem. Deze is nodig om gezond en veilig voedsel te verbouwen. De beschikbare grond  voor het verbouwen van voedsel is wereldwijd slechts 3%.  Daarvan gaan 3 voetbalvelden per minuut verloren.  Gaan we zo door dan zijn we geen goede rentmeesters.

De heer Mulder pleit voor een andere mestmethode. Kunstmest  wordt gebruikt voor  een hoge opbrengst.  We moeten terug naar de kringloop methode. Gebruik maken van dierlijke en menselijke uitwerpselen. Deze bevatten veel stikstof, fosfaat en kali. Justus Liebig, ontdekker van kunstmest  in 1846, heeft na jaren zijn zienswijze van het belang van kunstmest herroepen.
Voor duurzame vruchtbaarheid is lucht in de bodem nodig. Dat verdraagt geen  zware landbouwmachines. Grond is de maag van onze gewassen, zij bevat de nodige schimmels en bacteriën om  groei mogelijk te maken.

Het landbouw instituut in Wageningen pleit voor meer kunstmest. Daardoor wordt de opbrengst verdubbeld.  Deze mening wordt mede ingegeven door de commercie. Het belang van de kunstmest fabrieken. Een hogere  opbrengst van de oogst en lagere prijzen voor voedsel. De kwaliteit daarvan, met name de vitaminen en mineralen, zijn door het gebruik van kunstmest sterk afgenomen.

De heer Mulder pleit voor het gebruik van Biomassa. Om op een natuurlijke manier door middel van inkuilen compost te maken. Hij ziet het als een missie om boeren hiervan te overtuigen. In Schiermonnikoog maken 5 van de 7 boeren er al gebruik van. Tot volle tevredenheid.
Met organisaties als Wetsus , het Waterschap en het van Hall Instituut zijn besprekingen gaande  om het gebruik van natuurlijke stoffen te onderzoeken. Zij staan daar evenals 16 andere organisaties  positief tegenover.

Boerderijen zijn de apotheker van de toekomst. De teruggang van vitamines en mineralen in het voedsel moet gestopt worden . Dat betekent  dat boeren meer geld voor hun producten moeten krijgen. De vergoeding daarvoor is nu niet voldoende. Tegenover hogere kosten voor voedsel  zal de gezondheid toenemen  en de kosten voor ziekte  verminderen. De voedselindustrie heeft  daar geen aandacht voor. Ierland is ons daarin ver voor.

De vraag is dus gaan we zo door of gaan we veranderen? De heer Mulder is teleurgesteld in de politiek. Men is het wel met hem eens maar er verandert niets.
Daarom een dringende vraag aan de aanwezige politici. Wendt uw invloed aan om te komen tot  verandering van beleid. Deze oproep wordt ondersteund door de aanwezige vrouwen. Zij zijn onder de indruk van het juist gehoorde en zullen hun koopgedrag daaraan zeker aanpassen.
Zij  wensen de heer Mulder succes met zijn missie in het kader van gezondheid en rentmeesterschap.

Sjoerdtje Kok Voorzitter CDAV Fryslân

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra