Jacob Zwaagstra

Jacob Zwaagstra
J. Zwaagstra@achtkarspelen.nl
06 42739114

Raadslid

Portefeuilles

 • Verkeer, vervoer en Waterstaat
  • Wegen
  • Verlichting
  • Vaarwegen
  • OV/Spoor
 • Sociaal Domein
  • Particiapatie
  • Dorpenteams
  • WMO
  • Leerlingenvervoer
  • Maatwerk
  • Jeugdzorg

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra