Jacob Zwaagstra

Jacob Zwaagstra
J. Zwaagstra@achtkarspelen.nl

Raadslid

Portefeuilles

  • Onderwijs en jeugdzaken
  • Leerlingenvervoer
  • Zorg/jeugdzorg/mantelzorg 
  • Welzijn en gezondheid
  • WMO/Sociaal Domein
  • Dorpenteams
  • Consultatiebureau’s
  • GGD (Huiselijk geweld/kindermishandeling)

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert Terpstra

Bestuur:

Nico BosAuke AttemaTonnie Talstra