Meindert Talma

Meindert Talma
meindert.talma@cdaachtkarspelen.nl
www.twitter.com\mytalmacda
06-51374249

Raadslid 


Portefeuilles

 • Openbaar groen en recreatie(gedeeltelijk) 
 • Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
  • Riolering
  • Afval
  • Fumo
 • Volkshuisvesting
 • Dorpsvernieuwing
 • Ruimtelijke ordening (gedeeltelijk)
 • Grondexploitatie (gedeeltelijk )
 • Wonen en bouw (gedeeltelijk ) 

Plaats een reactie


(wordt niet getoond op de website)
(antwoord in cijfers)

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra