Meindert Talma

Meindert Talma
meindert.talma@cdaachtkarspelen.nl
www.twitter.com\mytalmacda
06-51374249

Raadslid 


Portefeuilles

  • Werk en inkomen (sociale kant)
  • Afval/Omrin
  • Bodem
  • Openbaar groen/groenonderhoud
  • Landbouw, natuur en landschap
  • Duurzame ontwikkeling (zonne-energie, windenergie en energiebesparing)
  • FUMO
  • ANNO

Plaats een reactie


(wordt niet getoond op de website)
(antwoord in cijfers)

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert Terpstra

Bestuur:

Nico BosAuke AttemaTonnie Talstra