Sandra van der Ploeg

Sandra van der Ploeg
attema@ziggo.nl

Steunfracti

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra