Jouke Spoelstra

Jouke Spoelstra
jouke.spoelstra@cdaachtkarspelen.nl
www.twitter.com/jouke12

Wethouder

Portefeuilles 

  • Sport
  • Accommodaties
  • Leefbaarheid

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra